הנוסע הסמוי במסע הורה ילד

מאת: עו"ס מיכל פרוכטר

למזג (טמפרמנט) עימו נולד התינוק, יש משקל מרכזי במסע המשותף וביכולת ההורה להביאו לרגיעה ולסיפוק. 
במחקרים נמצאו 3 קבוצות מרכזיות-תינוקות עם מזג נוח; תינוקות המתחממים לאט (בעלי קצב איטי) ותינוקות קשיי מזג.
ילדי קשב רבים היו בינקותם תינוקות קשיי מזג או איטיים להתחמם. 
הורים לילד עם מזג קשה או איטי להתחמם חווים תינוק המתקשה להרגע מבכי, מבוהל כשמפשיטים אותו,צווח באמבט,מגיב באי שקט למגע של בגדים או מתקשה למצוא תנוחת הרגעות.
הוריו יחושו "לא מספיק טובים", עם חויות של תסכול בשל הקושי להיטיב, לספק ולהרגיע. עלולים לחוש עלבון, עייפות ואף אשמה ("את לחוצה ולכן הוא לחוץ")…

יכולת ההורה לבנות עם התינוק מערכת יחסים המבוססת על אמון, בטחון וחויה של סיפוק, מבוססת על מידת ההלימה ביניהם. 
כאשר קיים פער במזג, תתכן אי הלימה ופגיעה מסוימת בקשר. על אחת כמה וכמה אצל לקויי הלמידה והקשב…

המשותף ללקויות הלמידה והקשב הוא מבנה אחר של הפונקציה הניהולית במרכז האונה הקדמית (Brown,2005 )*.
פונקציה זו מנהלת ושולטת על תפקידים חיוניים בויסות ההתארגנות המעשית והרגשית ( כמו קביעת סדר עדיפויות, ויסות הקשב ועיבוד המידע הנקלט, ניהול הרגשות ועמידה בתסכול, תכנון, תפעול זכרון העבודה ועוד).

כשהתינוק נמצא במגע עם הוריו, הפונקציה הניהולית אחראית לקליטה, לעיבוד ולאיחסון המידע החושי (כמו מגע להרגעות).
כשאין הורה ממשי לרגע, "יישלף" המידע החושי כמקור מרגיע זמני,בזכות הזכרון הבטוח שקיבל מהוריו.

אצל ילד עם קושי בפונקציה הניהולית, ה"סוללה חלשה" במערכת חיונית זו, והשימוש במחסן הזכרון ההורי פחות יעיל.
ההורה לא מודע כלל לקיום הקושי המדובר וה"שקוף", ואט אט מרגיש שאינו מצליח בתפקוד ההורי.
אצל התינוק עשוי להתגבר צורך בתלות וחרדה בהעדר ההורה, קושי בויסות עצמי ואובדן אמון.

עצם הידיעה שבבסיס היחסים קיים גורם מולד של מזג התינוק- הוא צעד ראשון בחויה של הקלה עבור ההורה!

בטיפול יצטייד ההורה בידע ובכלים להתמודד טוב יותר עם המזג של ילדו.

 * Brown, T.E. (2005). ADHD, Yale University Press, Health & Wellness, New Haven & London